fbpx

JİNEKOMASTİ (ERKEKTE MEME BÜYÜMESİ)

Jinekomasti erkeklerde oluşan meme büyüme rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlık sonucunda erkek hastalar kendilerini sosyal ve psikolojik olarak baskı altında hissetektedirler.

Bu nedenle jinekomastisi olan hastalar bol kıyafetler giymek zorunda kalmakta, yurt ve toplu yaşam alanlarında üstünü değiştirmekten çekinmekte, pilajda rahat rahat denize girememekte ve ayrıca sporsalonlarında rahat hareket edememektedirler.

Meme büyümesi kadınlarda nasıl sosyopsikolojik olarak etkiliyor ise, erkeklerde meme büyümesi belki kadınlarda oluşan psikolojik ve sosal baskıdan daha fazla etkilenmesine neden olabilmektedir.

Jinekomasti Neden Oluşur ?

Jinekomastiye en sık neden olan durum idiyopatik olarak tabir edilen belirli bir sebebinin olmamasıdır. Bu takip eden en sık neden ise genel olarak sınıflandırılan fizyolojik durumlardır. Açıklamak gerekir ise;

Fizyolojik jinekomastiye neden olan asıl durum ekekte testesteron- östrojen hormon dengesinde östrojen lehine artma olmasından kaynaklanmaktadır. Erkekte bu fiyolojik durumlar 3 yaş evresinde görülmektedir,

– Doğumdan sonra anneden bebeğe geçen östrojenlere bağlı olarak gelişen ve 1 ay içinde kendilinden kaybolan yenidoğan dönemi

– Ergenlik döneminde erkekte aşırı hormon salgısına vedengesizliğine bağlı gelişen puberte dönemi

– 65 yaş üzeri erkelerde yine hormon dengesizliğine bağlı gelişen senil jinekomastidir.

Bu sebeblerden başka jinekostiye yumurtalık (testis) tümörleri, guatr hastalıkları,böbrek yetmezliği, siroz gibi sistemik hastalıklarda neden olabilmektedir. Ayrıca, alkol-eroin-marihuana bağımlılığı, hormonal ilaç kullanımıda jinekomastiye neden olabilmektedir.

Jinekomastinin Kaç Tipi Vardır ?

Jinekomastinin genel olarak içeriğine bağlı olarak 3 doku tipi mevcuttur;

– Florid tip: bu jinekomasti tipinde genel olarak meme dokusu ve yağ dokusu değişik oranlarda bulunmaktadır. Daha çok jinekomastinin başlangıç evrelerinde görülmektedir.

– Fibröz tip: bu jinekomasti tipinde ise memede daha çok gergin bağ dokusu olarak tabir edilen stromal fibrozis ağırlıktadır. Meme ve yağ dokusu çok az bulunur. Bu tip jinekomasti uzun yıllardır olan hastalarda görülür.

– Ara tip: bu jinekomasti tipinde memede meme dokusu- yağ dokusu ve fiböz doku eşit oranda bulunur. En sık rastlanan jinekomasti tipidir.

Jinekomastinin Evreleri

Jinekomasti genel olarak meme içeriğinin miktarı ve derideki sarkma oranının derecesine göre Simon tarafından 4 evreye ayrılmıştır;

Evre 1 – memede küçük büyüme ve deride fazlalık yoktur.

Evre 2a- memede orta dereceli büyüme ve deride fazlalık mevcut değildir.

Evre 2b- memede orta dereceli büyüme ve deri fazlalığı mevcut.

Evre 3- memede belirgin büyüme olması ve deride belirgin sarkmanın olması ile karakterizedir.

Jinekomastinin evrelendirilmesindeki ana amaç tedavi prosedürünün seçimine yardımcı olmasıdır.

Jinekomasti Tedavisi :

Jinekomasti tedavisinin planlanması hasta ile görüşme ve muayene aşamasında başlamaktadır. Hasta ile görüşme esnasında jinekomastinin; ne kadar süredir var olduğu?, hiç gerileme olup olmadığı?, sürekli kullandığı bir ilacının (hormonal ilaçlar- en sık neden vücut geliştirme için kullanılan hormonal içerikli ilaçlardır) olup olmadığı? Sorularının cevapları aranır. Daha sonra muayenede jinekomastinin hangi evrede olduğu ve deride sarkma olup- olmadığı ayırt edilir. Jinekomasti tedavisinde 2 ana tedavi yöntemi mevcuttur;

– Liposuction ile yağ emme: bu operasyon genel olarak florid (yağ ve meme dokusu ağırlıklı) tip jinekomastisi olan ve deride sarkması olmayan hastalar için tercih edilmektedir. Çünkü, meme içeriğinin aşırı sert olması liposuction ile tedavisine uygun değildir. Ayrıca meme cildinde sarkma olan hastalara liposuction uygulandığında sarkma daha da artacağı için uygun bir tedavi yöntemi olmayacaktır. Jinekomasti tedavisinde klasik liposuction yöntemi kullanılsa da son yıllarda ultrasonik yardımlı liposuction ile jinekomastide mükemmel sonuçlar elde edilmektedir.

– Cerrahi ile jinekomasti düzeltilmesi: cerrahi yöntem için uygun hastalar aşırı deri sarkması ve meme içeriğinin fazla olan ileri evre jinekomastisi olanlardır. Bu yöntem ile meme başı çevresindeki kahverenkli doku (nipple –areola kompleksi) ile cilt bileşkesine jinekomasti derecesine göre değişen uzunlukta yarım ay veya çevresel kesiler yapılır. İstenilen ölçüde meme dokusu çıkarılır. Cilt uygun yöntemle kapatılır.

Jinekomasti Operasyonundan Sonra Klinik Seyir :

Jinekomasti operasyonu genellikle genel anestezi altında ameliyathanede steril şartlarda yapılmaktadır. Başlangıç evresinde küçük jinekomastisi olan hastalara sedasyon+ bölgesel anestezi ile de yapılabilir. Operasyon jinekomastinin evresine bağlı olmak üzere 1-2 saat arası sürmektedir. Operasyondan 6 saat sonra hastanın beslenmesine izin verilmekte ve hasta 1 gece hastanede konaklamaktadır. Operasyondan 1 gün sonra hastanın kontrolü yapılmakta , pansumanı değiştirlmekte ve eğer bir sorun mevcut değilse taburculuğu gerçekleştirilmektedir. Hastalar 1 hafta gün aşırı kontrole gelmelidir. 2. Haftada bir sorun mevcut değilse kontrolden çıkmaktadır. Operasyondan sonra ilk 2-3 gün aşırı şişlik,morluk ve ağrı olabilmektedir. Bu şikayetler 3 günden sonra azalmakta ve genellikle 1. Haftanın sonunda tamamen yok olmaktadır. Ancak, meme bölgesinde batıcı, yanıcı tarzda aşırı rahatsızlık vermeyen ağrı birkaç ay daha devam edebilir. Bu durum meme dokusunda iyileşme esnasında oluşan sert fibröz dokulara bağlıdır. Jinekomasti oerasyonu sonrası son şekil 6. Ay sonunda oluşmaktadır.

Operasyon Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Jinekomasti operasyonundan sonra hastalar 1 ay süre ile ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalıdırlar. Bu fiziksel aktiviteler içerisinde aşırı tempolu yürümek, koşmak, ağırlık kaldırmak gibi vücudu yorucu eylemleri içermektedir. Ayrıca en az 1 ay süre ile operasyon bölgesindeki şişliği arttırıcı etki yapan sauna, solaryum ve buhar banyosu yapmaktan kaçınılmalıdır. Hastalar operasyondan hemen sonra kullanmak üzere ilk 3 hafta 24 saat baskılı şekil verici korse takmalıdırlar. İkinci 3 haftada ise geceleri olmak üzere toplamda 6 hafta baskılı korse kullanmalıdır.

Görüşme Başlat
Merhaba
Whatsapp üzerinden bilgi verebiliriz ?
Powered by