fbpx

Günümüzde yüz bölgesindeki yaşlanmaları durudurucu veya geciktirici medikal estetik uygulamalar oldukça yaygın olmasına ve hastalar tarafından çok tercih edilmesine rağmen kesin ve tatmin edici uzun ömürlü sonucu sadece yüz germe operasyonu ile elde edilebilmekteyiz.

Yüz germe operasyonları 1900 lü yıllardan beri uygulanmaktadır.

Bu yıllarda sadece fazlalık oluşturulan cilt dokusu çıkarılıp yeniden şekillendirme yapılmış olsa da 1970 lerden sonra yüzdeki doku katmalarına göre daha efektif (etkili) cerrahi yöntemler tanımlanmıştır.

Yüz Germe Operasyonu ile Neler Düzeltilmektedir ?

Yüz germe operasyonundaki asıl cerrahi hedef yüz dokularındaki sarkma ve yağ doku atrofisinin onarılmasıdır. Bu operasyonun cildin kalitesine , ince kırışıklıklara, düzensiz pigmentasyon denilen renk farklılıklarına bir etkisi olmamaktadır. Bu operasyon ile yaşlanma ve yer çekimine bağlı oluşan cilt sarkma ve fazlalığı ile yağ dokunun sarkma ve atrofisine müdahale edilmektedir. Yüz germe operasyonu ile özellikle; yanak bölgesindeki sarkma, gıdı, dudak kenarı ile yanak bileşkesindeki derin çizginin belirginleşmesi (labiomental çizgiler), yüz cildindeki yaygın gevşeklik ile boyundaki yağ birikimi ve çekilmeler etkili bir şekilde tedavi edilmektedir. Ayrıca, yüz germe ile yaşlılık ile yüzün şeklinin dikdörtgen görünüm oval bir görünüm alarak genç yüzde görünen ters koni şekli elde edilir. Bu görünümü sadece yüz germe operasyonu ile elde edebiliriz.

Yüz Germe Operasyonu ile eş Zamanlı Başka Uygulamalar Yapılabilir mi ?

Artık günümüzde çoğu plastik cerrah, yüz germe operasyonu ile eş zamanlı ek operasyonlarda yapmaktadır. Yüz germe ile eş zamanlı yapılan operasyonlar genellikle; alt ve üst göz kapaklara uygulanan estetik cerrahi girişimler (blefaroplasti), rinoplasti, yüz bölgesinde yağ atrofisi olan alanlara liposuction ile alınan yağ gerftlerinin dolgu olarak uygulanması , yüz germenin yanında boyun ve alın germe operasyonları sıklıkla uygulanmaktadır.

Yüz Germe Operasyonu Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler :

Yüz germe operasyonu olacak hastanın tıbbı geçmişi sıkı sorgulanmalıdır. Kronik bir rahatsızlığının (özellikle yüksek tansiyon) olup olmadığı, sürekli kullandığı ilaçların listesi (özellikle kan sulandırıcı ileçlar) dikkatlice sorgulanmalıdır. Çünkü yüz germe operasyonundan sonra en sık görülen istenmeyen yan etki hematomdur

( yara içinde kan birikmesi). Bunun da en sık 2 nedeni; yüksek tansiyon ve hastanın kan sulandırıcı ilaç kullanmasıdır. Bu bahsedilen durumlar giderilinceye kadar yüz germe operasyonu ertelenmelidir. Ayrıca, hastalar eğer kullanıyor ise en az 15 gün öncesinden sigarayı bırakmalıdır. Çünkü, yüz germe operasyonunda hatırı sayılır şekilde ince bir cilt-cilt altı doku kaldırılmakta ve gerdirilmektedir.

Sigara kullanımı dokuların kan dolaşımını önemli ölçüde bozmaktadır. Operasyonun doğasında olan doku nekrozu (doku ölümü) riski sigara kullanımı ile aşırı artmaktadır. Bu sebeble uygun zaman öncesinde sigara kesilmeden operasyon planlanmamalıdır.

Kaç Çeşit Yüz Germe Operasyonları Vardır ?

Yüz germe operasyonlar genel olarak ; mini yüz germe (short scar facelift) ve tam yüz germe olarak 2 ana sınıfa ayırabiliriz.

Mini yüz germekde sadece kulak önündeki bölgeye insizyon yapılır, kulak arkası kesisi uygulanmaz. Yeterli ölçüde cilt ve cilt altı doku eleve edildikten sonra gerekli olur ise SMAS fasyasına işlemler yapılarak germe işlemi uygulanır. Fazlalık oluşturan cilt ve cilt altı doku çıkarılarak operasyon tamamlanır. Bu operasyon lokal anestezi altında yapılabilmektedir.

Tam yüz germe de ise cilt kesisi kulak önü bölgesinden (şakaklardan) başlayıp, kulak memesi altından kulak arkası ve ense bölgesi saçlı derisine kadar uzatılır. Mini yüz germe de boyun bölgesine müdahale edilemez iken, tam yüz germe de rahatlıkla müdahale edilebilmektedir. Tam yüz germe kendi içinde; subkutan yüz germe (sadece cilt ve cilt altı doku çıkarılır, fasyal yapılara dokunulmaz) ve SMAS diseksiyonları ile yapılan olmak üzere 2 alt gruba ayrılabilir. SMAS (süperfisiyel muskuloaponörotik sistem), yüz anatomisindeki 5 ana kattan mimik kasları ile cilt altı doku arasındaki fasyal yapıdır. Bu doku katmanına yapılan müdahaleler ile yüz germe operasyonundaki asıl hedeflere ulaşılmaktadır. Ayrıca , SMAS a yapılan müdahaleler; plikasyon, eksizyon, eksizyon- onarım şeklinde yapılabilmektedir.

Yüz Germe Operasyonu Erkeklerde ve Kadınlarda Farklılık Arz Eder mi ?

Yüz germe operasyonunun planlamasında erkekler ile kadınlar arasında bazı farklılıklar oluşabilmektedir. Mesela; kulak önü kesisi kadın hastalarda dış kulak yolu girişinde olan tragus kıkırdağının iç yüzünden yapılır iken erkek hastalarda sakal olmasından dolayı tragal yapının ön yüzünden yapmak daha uygun olacaktır. Çünkü, yüz germe sonucunda kulak ön yüzdeki tragal bölgeye kıllı deri getirilmesi hiç hoş olmayan bir görünüm yaratacaktır. Bununla beraber erkeklerde yüz germe operasyonundan önce dış sakal çizgisinin 2-3 cm lik kısmına 7-8 seans lazer epilasyon uygulaması ile kılsız alan elde etmek operasyon sonrasında kulak önü bölgesine ve kulak arkası bölgesine kılsız deri taşımaya yardımcı olacaktır. Erkekler yüksek tansiyona kadınlara göre daha yatkın olduğu için operasyon öncesi erkeklerde sıkı bir yüksek tansiyon kontrolü yapılmalıdır.

Yüz Germe Operasyonu Sonrası Oluşabilecek Yan Etkiler :

Çok sıkı takibe rağmen bazen komplikasyon denen istenmeyen yan etkiler görülebilmektedir. En sık görülen komplikasyonlar aşağıda sıralanıp, kısa bilgiler verilmiştir.

Hematom : hematom yüz germe operasyonu sonrasında görülen en sık komplikasyondur. Bu komplikasyondan korunmak için operasyon öncesi, operasyon esnasında ve operasyon sonrasında tansiyonun 135 mmHg üzerine çıkmamasına özen gösterilmelidir. Hematom oluştuğu gözlenir ise en iyi tedavi hemen boşaltmaktır. Bu işlem yatak başında veya büyüklüğüne göre ameliyathanede yapılır.

Deri nekrozu (deri ölümü): bu komplikasyon hematomdan sonra görülen 2. En sık yan etkidir. Genellikle kulak önü bölgesi dikiş hattında oluşur. Böyle bir risk oluştuğunda hemen cerrahi olarak 2. Bir germe işlemi uygulanmamalı, konservatif (bakım tedavisi) yaklaşılmalıdır. Belirli bir süre geçtikten sonra yere zaten ciltle kaplanacaktır. Düzeltici cerrahi daha sonraya bırakılmalıdır.

Sinir hasarı: yüz germe operasyonu sonrasında yanaklar ve boyundaki his kaybı genellikle geçicidir. 2-3 ay sonra duyu kusuru geri dönmektedir. Ayrca, duyu kusurunun en sık nedeni koter işlemi ve çekmeye bağlı oluşan sinir gerilmesidir. Böyle sıkıntılar zamanla düzelmektedir. Ancak, operasyon esnasında 7. Kafa siniri olan fasiyal sinirin kesilmesi meydana gelir ise ve fark edilir ise operasyon esnasında mikrocerrahi yöntemle sinir onarılmalıdır. Operasyon sonrası kortikosteriod tedavisine başlanması uygun olur. Fark edilmeyen sinir kesilerine bağlı hasar en sık alt dudağı uyaran marjinal mandibuler sinir de olmaktadır. Yüz germe operasyonları sonrası sinir hasarı yaklaşık %1 civarında görülse de oluşması halinde can sıkıcı bir durumdur.

Hipertofik skar (aşırı yara nedbesi) oluşması: genellikle cildin aşırı gergin kapatılması neticesinde oluşur. Nedbe dokusuna kortikosteroid enjeksiyonu, eksizyon+onarım ve radoterapi uygulaması tedavisindeki seçeneklerdir.

Operasyon Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler :

Yüz germe operasyonundan sonra 1 ay aşırı fiziksel aktivite yapılmamalıdır. Sauna, buhar banyosu ve solarum gibi ödem arttırıcı aktivitelerden 1 ay kaçınılmalıdır. Yüzde şekil korucu maske 3 hafta süre ile kullanılmalıdır. Ayrıca tüketiliyor ise alkollü içecekler ve bitki çayları 1 hafta süre ile tüketilmemelidir.

Görüşme Başlat
Merhaba
Whatsapp üzerinden bilgi verebiliriz ?
Powered by