fbpx

Meme büyütme ; memelerde doğuştan ve sonradan olan hacim eksikliği, emzirme ve gebelik sonrası oluşan hacim azalması, yeniden meme oluşturmak için ve memelerinde asimetri (boyut farkı) olan kadınlarda uygulanan estetik cerrahi bir operasyondur.

Bu operasyon genel anestezi altında steril şartlarda ameliyathanede yapılmaktadır. Bu operasyon için hastaların eğer kullanıyor ise 1 hafta öncesinden aspirin, coraspirin, coumadin, plavix gibi kan sulandırıcı ilaçları kesmesi ve kullanılıyor ise 15 gün öncesinden sigara içiminin kesilmesi gerekmektedir.

Çünkü kan sulandırıcı ilaçlar kesilmez ise operasyonda ve sonrasında aşırı kanama meydana gelmekte , bu ise hamatom (yara içinda kan pıhtısı birikmesi), yaranın açılması, yaranın geç iyileşmesi gibi istenmeyen yan etkiler oluşturabilir.

Sigara ise dokuların kan dolaşımını engelleyerek yara iyileşmesi problemlerine ve hatta doku nekrozu denilen doku ölümüne yol açabimektedir. Bununla beraber hastalar operasyon olacağı gün en az 8 saat aç (oruç tutmalı) kalmalıdır. Bunun nedeni de mide dolu olduğunda anestezi esnasında mide içeriğinin akciğerlere kaçması ve kimyasal pnömoni, boğulmalara neden olabilmesidir.

Operasyon genel anestezi altında yapılmakta ve yaklaşık uygulanan prosedüre bağlı olmak üzere 2-4 saat arası sürmektedir. Operasyondan sonra 6 saat içerisinde hastanın beslenmesine izin verilir. 1 gün sonra pansumanı yapılarak sorun yok ise hastanın taburculuğu gerçekleştirilir. Hasta ilk hafta gün aşırı , daha sonraları ise 4-5 günde bir kontrole çağrılır. Hastalar operasyondan 2-3 gün sonra sosyal hayata dönebilmekte , 1 hafta içinde ise iş hayatına geri dönmektedirler. Ayrıca hastalara meme şeklinin oturmasını sağlayan baskılı sütyen 3 hafta süre ile takılması önerilir.

Meme büyütme yöntemleri olarak ; meme altına slikon protez uygulama, meme dokusuna liposuction yöntemi ile alınan yağ dolgusu uygulama, biyopolimer yapıdaki senetik dolgu uygulaması ve yurt dışında uygulanan ancak ülkemizde pek yaygın olmayan BRAVA yöntemleri uygulanabilir.

Meme protezi uygulaması, meme büyütme cerrahisinde en sık kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde içi slikon jel dolu veya serum fizyolojik sıvı (tuzlu su) dolu çeperi slikon polimerinden oluşan protezler kullanılmaktadır. Kullanılan protezler slikon jel ve serum fizyolojik içerikli olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Gerek ülkemizde,gerek ise yurt dışında daha güvenilir ve yırtılmalara karşı daha dayanıklı olduğu için içi slikon jel dolu protezler daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca protezler duvar çeperi özelliklerine göre de; düzgün yüzeyli (smooth) ve pürtüklü yüzeyli (textured) olmak üzere 2 alt gruba ayrılmaktadır. Pürtüklü yüzeyli protezlerin ileri yıllarda protez etrafında oluşacak olan kapsül kontraktürü (protez çevresinde kireçlenme oluşması) komplikasyonunu azalttığı için sık tercih edilir olmasına rağmen yapılan son çalışmalarda bu görüşün doğru olmadığı kanısı ağırlık kazanmaktadır. Ayrıca protezler şekillerine göre de yuvarlak şekilli (vertikal ve yatay çapı eşit) ve dmal (anatomik) şekilli olmak üzere 2 alt sınıfa ayrılmaktadır. Şekilline göre protez seçiminde ana neden operasyon yapılacak hastanın memesinin durumudur. Mesela örnek vermek gerekir ise; hastanın memesi hiç yok veya çok az meme dokusu mevcut ise bu hastaya anatomik (damla) meme protezi uygulamak doğru bir seçim olacaktır. Bunula beraber ağer hastanın yeterli bir meme dokusu var anca hacimde bir sorun var ise (emzirme gibi nedenler ile) böyle hastalara da yuvarlak meme protezi tercihi doğru olacaktır. Ama yinede bu anlatılanlar kesin olmayıp, nihai karar muayene esnasında verilmekte ,hastanın istekleri de göz önününe alınıp memenin anatomisine göre de doğru seçim yapmak gerekmektedir.

Meme protezleri 4 ana kesiden memeye yerleştirilmektedir. Bunlar; meme altı kıvrımı kesisi, meme başı çevresi kesisi (periareoler), koltuk altı kesisi (aksiler) ve göbek deliği çevresi kesisi (periumblikal) dir. En sık kullanılan 2 kesi meme başı çevresi kesisi ve meme altı kıvrımı kesisidir. Her iki kesininde avantaj ve dez avantajları mevcuttur. Örnek verecek olursak; meme altı kıvrımı kesisi meme altı kıvrımında yaklaşık 4 cm lik yatay bir kesi yapılmaktadır. Bu işlemde kesi izi görünür olmaktadır, ancak operasyon alanının görüşü mükemmel olmakta ve meme dokusu ve meme başı duyusunu sağlayan sinirlerde hasar oluşmamaktadır. Buda bu kesinin avantajıdır. Ayrıca çok tercih edilen kas altı yerleştirmede kolaylık sağlamaktadır. Meme başı çevresi kesisinde kesi meme başının etrafındaki kahverengi doku ile cilt bileşkesine yapılmakta ve kesi izi kahverengi dokuya kaydırılarak iz maskelenmektedir. Böylece iz problemi olmamaktadır. Ancak meme dokusunda ve muhtemelen mem başının duyusunu veren sinirlerde hasar oluşabilmektedir. Buda bu kesinin dezavantajıdır. Aslında hangi kesinin uygulanacağı kararını hastanın mevcut durumu ve isteği doğrultusunda karar vermek uygundur. Eğer ki hasta orta ileri yaşta ise (gebelik ve emzirme ihitimali az ise) ve memede iz kalmasını istemiyor ise bu hastaya rahatlıkla meme başı çevresi kesisinin uygulayabiliriz. Yne aynı şekilde hasta genç ise,ilerde gebe kalmayı ve emzirmeyi istiyor ise bu hastamıza da meme altı kıvrımı kesinini önermeliyiz.

Meme protezleri kas altı , meme dokusu altı ve dual (protezin üst kısmı kas altı alt kısmı meme dokusunun altında olacak şekilde) planda yerleştirilebilir. Her bir yerleştirme planlarının avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Mesela kas altı yerleştirmede; operasyondan sonra kol hareketlerinde ağrı olması, operasyonun daha zor olması kas dokusunda travma yaratılması gibi dezavantajları mevcuttur. Ancak, meme protezi etrafında oluşacak olan kapsül kontraktürüne karşı bariyer oluşturması, enfeksiyonlara karşı direnç sağlaması ve protezin kaymasını önlemesi gibi avantajları mevcuttur. Yine aynı şekilde meme altı planda kolay uygulanabilir olması, ağrının daha az olması gibi avantalarına karşı kapsül kontraktürüne daha yatkın olması, protezin kaymasına engel olamaması gibi dezavantajları da mevcuttur.

Meme büyütme cerrahisinde meme protezi uygulaması dışında ; yağ doldusu uygulaması yapılabilir. Liposuction yöntemi ile vucudun istenen bölgesinden isteğe bağlı olarak 300-500 cc yağ grefti alınır. Alınan bu yağ dolgusu kanüller yardımı ile meme dokusuna dolgu yapılabilir. Ancak bu uygulamada verilen yağ dolgusunun ancak %30 kalacağı için ilerleyen zamanlarda tekrar uygulamak gerekecektir. Bununla beraber bir memede daha fazla erime meydana gelmesi sonucu memelerde boyut farkı oluşması gibi muhtemel sorunlarda eşlik edebilir. Uygulanışı pratik olsa da tatmin edici sonuç elde etmek biraz zordur.

Diğer bir protez dışı meme büyütme prosedürü de biyopolimer içerikli orta vadeli ömrü olan sentetik dolguların kullanılmasıdır. Bu dolguların yaklaşık 3-5 yıl ömrü bulunmaktadır. Genel anestezi olmadan uygulanabilirliği ve işlemden hemen sonra sosyal ve iş hayatına dönüş cezbedici olsa da yüksek maliyet hayal kırıklığı yaratmaktadır.

BRAVA yöntemi özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde sık uygulanana bir meme büyütme uygulamasıdır. Bu uygulamada ortalama 6 ay boyunce meme çevresinde sikluslar(dönüşümlü) ile uygulanan bir negatif başınç yaratan cihaz yerleştirilmektedir. Yerleştirilen bu cihaz ile meme cildinde genleşme sağlanmaktadır. yeterli düzeyde genleşme sağlandıktan sonra liposuction yöntemi ile yağ dolgusu alınıp meme dokusuna dolgu olarak uygulanıp büyütme sağlanmaktadır. uzun tedavi süreci uygulanabilirliğini sınırlandırmaktadır.

Görüşme Başlat
Merhaba
Whatsapp üzerinden bilgi verebiliriz ?
Powered by