fbpx

Meme dikleştirme operasyonu (mastopeksi), sarkık memeleri kaldırma ve yeniden şekillendirme amaçlı yapılan estetik cerrahi bir girişimdir. Memelerdeki sarkma ve hacim değişikliği gebelik, emzirme, aşırı kilo alma ve verme, yaşlanma ve yer çekiminin etkisiyle meydana gelebilmektedir. Meme cildindeki elastikiyet kayboldukça meme şeklinde bozulma ve sarkma meydana gelir. Bu operasyonda memedeki fazla ve gevşek deri çıkarılır, meme dokusuna şekil verici uygulamalar yapılarak meme dokusu şekillendirilerek dikleştirme yapılır. Meme dikleştirme operasyonu estetik cerrahi bir girişim olduğu için bu operasyonu isteyen kadınların tıbbi ve psikolojik olarak sağlıklı olmaları gerekmektedir. Bu operasyonu olacak hasta ile yapılan görüşmede hastanın beklentisi ile operasyon sonrası olası sonuç arasındaki parametreler yakın olmalıdır. Yani, beklenti- gerçeklik arasındaki makas fazla açılmamalı , operasyon sonrası hastada hayal kırıklığı olmamalıdır. Her boyuttaki memeye dikleştirme yapılabilir, ancak aşırı büyük ve ağır memelere yapılan dikleştirme sonrasında ileriki dönemlerde tekrar zamanla sarkma oluşması daha jhızlı olmakatadır. Çok sık karıştırılan bir duruma açıklık getirmek gerekir; meme dikleştirme operasyonu meme küçültme operasyonu değildir. Açıklamak gerekirse, meme küçültme operasyonunda ağırlık oluşturan meme ve yağ dokusundan hatırı sayılır bir çıkarma yapılmakta ve meme ağırlığı azaltılmaktadır. Ayrıca, aynı seansta hastaya dikleştirme işlemi de sıklıkla uygulanmaktadır. Ancak, meme dikleştirme operasyonunda asıl müdahale edilen vucut dokusu meme cildidir. Meme dokusundan hiç eksiltme yapılmaz veya çok az doku çıkarılır. Meme dikleştirme operasyonunda meme dokusuna sadece şekil verici uygulamalar yapılır. Meme küçültme operasyonunda hem küçültme, hem de dikleştirme eş zamanlı yapılmaktadır. Dolayısı ile meme küçültme operasyonunda hastanın meme dokusundan hatırı sayılır bir çıkarma yapıldığı için hastanın süt bezleri-kanalları ve meme başı duyusunun hasra görme ihtimali nedeniyle süt vermesi azalabilir. Meme dikleştirme operasyonunda meme dokusundan çıkarma yapılmadığı için bu risk meme küçültme operasyonuna göre daha azdır, hatta hiç yoktur bile denilebilir.

Meme dikleştirme operasyonu genel anaestezi altında ameliyathane şartlarında steril olarak yapılmaktadır. Operasyon öncesi hasta operasyondan 8 saat öncesinde yeme ve içmeyi kesmelidir. Yani mide boş olmalıdır. Operasyon yapılan tekniğe, memelerdeki sarkma ve ağırlık değişimine bağlı olarak ortalama 2-3 saat arasında sürmektedir. Operasyondan sonra genellikle 1 saat süresince hasta yakın gözlemde tutulmakta ve sonrasında odasında gönderilmektedir. Operasyondan sonra yaklaşık 6 saat sonra anestezi doktorununda görüşü alınarak hastanın beslenmesine izin verilmektedir. Hasta ilk etapta sıvı gıdalar almalı, ilerleyen saatlerde ise yarı katı (yoğurt, muhallebi gibi) gıdaya geçmektedir. Ertesi gün katı gıda ile beslenmesinde sıkıntı yoktur. Hasta 1 gece hastanede konaklamakta, bu süre zarfında operasyonu gerçekleştiren hekim tarafından kanama-hematom açısından takipte olmaktadır. Meme küçültme ve dikleştirme operasyonundan sonra bizi en sık tedirgin eden mesele yara içine aşırı kanama olma ihtimalidir. Bu ihtimal doğrultusundan ilk günlerde hastalarımıza bu yönde sıkı takip uygulamaktayız. Ayrıca, bu kanama olasılığının önüne geçmek için hastalarımız kullanıyor ise en az 1 hafta öncesinden doktor kontrolünde kan sulandırıcı ilaçların kontrollü şekilde kesilmesini öneriyoruz. Bir diğer kanama olasılığını arttıran neden de yüksek tansiyonun kontrol altında tutulmasıdır. Çünkü, yüksek tansiyon ilaç kulanımı dışında en sık operasyon esnasında ve sonrasında kanamaya neden olan etkendir. Bunun için hastanın yüksek tansiyon hikayesi mevcut ise operasyondan önce kardiyoloji (kalp ve damar hastalıkları uzmanı) hekimine danışılarak kontrol altında tutamak için önerilerini sıkı şekilde uygulamak gerekmektedir. Bunula berabes doku iyileşmesini ve meme dokusunun yaşamsallığını arttırmak için sigara içimide 15 gün öncesinden kesilmelidir. Operayondan 1 gün sonra hastanın yarası kontrol edilip, pansumanı yapılmaktadır. Hastanın yarasında sıkıntılı bir durum yok ise hastanın taburculuğu gerçekleştirilmekte ve ilk hafta gün aşırı kontrole çağrılmaktadır. İlk haftadan sonra kontrol sıklığı azalmakta 2. Haftanın sonunda ise hastada beklenmeyen bir durum olursa kontrole gelmesi söylenmektedir. Hastalar en az 3 hafta süre ile meye şekil verici bakılı sütyen kullanmalıdır. Operasyonda meme cildinde iz kalmaktadır. yapılan tekniğe bağlı olarak bu izleri azaltmak için 2. Haftanın sonunda hastalarımıza iz giderici krem önermekteyiz. Bu oluşan izler ilk 2 ay kırmızı kabarık bir şekilde olmakta ancak, zaman içerisinde azalarak belirsiz bir çizgi halini almaktadır. Meme dikleştirme operasyonundan sonra ilk hafta ağrı olması doğaldır. Bu ağrı zaman içerisinde azalacak ve hastada bir sıkıntıya neden olmayacaktır. Meme dikleştirme operasyonundan sonra 2-3 gün içerisinde hasta ev işlerini yapabilecek düzeye gelmekte, ilk haftanın sonunda sosyal ve iş hayatına dönebilmektedir.

Meme dileştirme operasyonu (mastopeksi), genel olarak 4 ana teknik ile yapılmaktadır.

– Periareoler ‘’round- blok’’ mastopeksi : bu meme dikleştirme operasyon tekniklerinde genel olarak meme bası çevresinde istenilen düzeyde yuvarlak cilt aksizyonu yapılmakta ve meme ye şekil verilmektedir. Operasyon bitiminde dikişler meme başı ve çevresindeki kahverengi doku ile cilt bileşkesinde büzdürülerek atılmaktadır. Bu teknik daha çok memelerinde aşırı sarkması olmayan hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Operasyon sonrasında izin meme başı kahverengi dokuya gizlenmesi bir avantaj olsa da, ileri düzeyde sarkması olan hastalarda uygulanabilirliği azdır.

– Vertikal skar mestopeksi: bu meme dikleştirme operasyonu mastopeksi operasyonlarında en sık kullanılan tekniktir. Bu teknikte kesi meme başı çevresine ve meme başından meme altı kıvrımına doğru dikey hatta oluşturulmaktadır. Orta ve ileri meme sarkması olan kadınlarda rahatlıkla uygulanabilmekte ve memeye istenilen şekil rahatlıkla verilebilmektedir. Memeye istenilen şeklin rahatlıkla verilebilmesi, her türlü sarkmayı dikleştirebilmesi büyük avantaj olsada , izin artmış olması biraz cerrahın ve hastanın hevesini kırabilmektedir.

– Ters T skar mastopeksi: meme dikleştirme operasyonu için pek tercih edilmemektedir. Operasyon sonrası iz meme başı çevresi + meme altında ters t şeklinde kalmaktadır. meme küçültme operasyonunda çok sık kullanılsa da mastopeksi operasyonu için uygun olmadığı kanaatindeyim. Her türlü sarkmaları dikleştirebilmesi ve aşırı ağır memelerde dahi uygulanabilir olsa da iz konusu sıkıntı yaratmaktadır.

– Augmentasyon mastopeksisi: aslında pratikte en sık uyguanan tekniktir. Çünkü aşırı sarkması olan ve meme hacminde kayıp olan kadınlarda sadece mastopeksi operasyonu ile tatmin edici sonuç almak biraz zordur. Bu hastalarda cilt fazlalığı ve sarkma bulunsa da yeterli hacim olmadığı için şekil verilecek meme dokusuda olmamaktadır. Bu nedenle bu hacim kaybının en iyi tedavisi de meme altına slikon protez veya yağ dolgusu uygulamaktır. En sık slikon protez uygulanmaktadır.bu teknikte mastopeksi kesileri yapılır (genellikel vertikal skar) , daha sonra uygun olan meme protezi yerleştirilir ve en sonunda cilttten eksizyon yapılarak- meme dokusuna şekil verilerek işlem sonlandırılır. Anlaşılacağı üzere, ilk önce mastopeksi tamamlanıp, sonra protez uygulanmıyor. İlk önce protez yerleştililiyor, protez yerleştirildikten sonra memeye dikleştirme ve şekil verme işlemi uygulanıyor. Bazı hastalar protez uygulamamsı istemeyebilir. Bu hastalara da protez uygulaması kadar kesin sonuç vermeyen yağ dolgu uygulamasını önerebiliriz. Liposuction yöntemi ile yağ grefti alınıp mastopeksi öncesinde meme dokusuna yağ dolgusu şeklinde verilip, mastopeksi tamamlanıp işlem sonlandırılır.

Görüşme Başlat
Merhaba
Whatsapp üzerinden bilgi verebiliriz ?
Powered by