fbpx

Saç dökülmesi gibi kaş bölgesindeki kıl eksikliğinin en iyi tedavi yöntemi kaş ekimidir. Kafa bölgesindeki dökülmeler sadece saçlı deride sınırlı kalmayıp, başka alanlarda da kıl dökülmeleri yaşanabilmektedir. Saç dışı dökülmelerin arasında kaş dökülmesi (madarozis) sık rastlanan dökülmeler arasındadır.

Kaş kayıp nedenleri:

1- Kaş dökülmesi (madarozis). Kaş bölgesindeki kıl eksikliğinin tek nedeni kaş dökülmesi değildir.

2- En sık nedenlerden birisi kuaförlerde kaşa şekil verme amacı ile kaş alımı sırasında kıl köküne verilen zarardan dolayı oluşan kaş küsmesi denilen durumdur. Bu durumda kıl alınırken kaş kökünde ve çevre cilt dokusunda hasar oluşmakta, hem kıl kaybı yaşanmakta hemde çevre cilt dokusunun kalitesi düştüğü için nedbeleşmeye sebeb olabilmektedir. En sık kaş kaybına nden olan durumdur.

3- Bir diğer kaş kaybının nedeni kaş cildini ve kılında enfeksiyon oluşturup kıl kaybı ve ciltte egzema (dermatit) durumu oluşturan halk arasında saç kıran diye tabir edilen tinea capitis ve tinea barba diye adlandırılan mantar enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon tedavi edildiğinde bile zaman içerisinde kalıcı saş-kaş-sakal- bıyık kaybı oluşmaktadır.

4- Ayrıca bazı sitemik hastalıklarda da (guatr, diyabet , demir eksikliği anemisi gibi) saç ve kaş kaybı oluşabilmektedir.

5- Yanık sonrası skarlı alanlarda da kaş kaybı oluşur. Bu durumda ekim yapılacak alandaki cilt kalitesi çok kötü olduğu için kaş ekimi ile yapılan tedavi diğer nedenlerle oluşan kayıplardan daha zor olmaktadır.

Kaş ekimi teknikleri :

1- FUT Kaş ekimi; Eski ve terkedilmiş kaş ekim tekniğidir.FUT yönteminde enseden 1×5 -7 cm ölçülerinde cilt kesilerek alınır,alınan bu parça 1-3 kök içeren küçük parçalara ayrılır ve kaş olması istenilen yerde kesici aletlerle açılan deliklere ekilirdi.Ekilen kökler dik ekildiği için kaşlar karşıya doğru dik bir şekilde uzardı ve son derece çirkin bir görünüm olurdu.Bu görünüm ekim yaptıran kişilerin hoşuna gitmediği için yaygınlaşamamıştır. Bazı ülkelerde halen uygulanmakta olsa da bu yöntemi önermemekteyim.

2- FİT Kaş ekimi;FUT gibi hazırlanan kökler bu iş için geliştirilmiş iğne yardımıyla ekilir. Kısmen açı verilebilen FİT tekniği de yeterince açılı ekim yapılamadığı için bekleneni karşılayamamıştır.Halen uygulayıcıları olsa da daha çok kaş ekimi yapamıyorum demek istemeyenlerin ve FUE tekniğini bilmeyenlerin uyguladığı bir yöntemdir.

3- FUE kaş ekimi;Kaş ekiminde gelinen son noktadır.FUE nin hakkıyla yapılması halinde kaşa doğaldaki açıya yakın açı verilebilmektedir bu sayede doğal kaştan ayırımı zor olmaktadır.Saç ekiminde kullanılan FUE tekniğinden sonra elde edilecek sonuç FUT yönteminden farklı olmayacağı için ekim yapan klişinin nasıl bir FUE uyguladığından emin olunmalı ve sayfanın devamındaki ayrıntılar net bir şekilde cevaplandırılmalıdır.

4- Advansed FUE tekniği: FUE yöntemi ile kökleri tek tek alıp ekim planladığımız alanda cildi kesmeden istediğimiz açıyla delerek ekmekteyiz.Bunun sonucunda doğala en yakın açıyla (20-25 derece) çıkan kaşlar elde edebilmekteyiz.Bu teknikle ekilen kaşın doğal kaştan ayırımı zordur. Kökler ense bölgesinden mikropunch yöntemi ile tek tek alınmakta böylece alım yapılan bölgede hasar minimum olmaktadır. Alınan kökler ayrıştırılmakta ve gruplandırılmakta, hemen devamında 0,7 mm lik iğneler yardımı ile cilde 20-25 derecelik kanal açımını tabiben tek tek ekim yapılmaktadır. FUE tekniğiyle ekim yaptırmayı düşünenler bu konuyu dikkatle araştırmalıdırlar çünkü kökleri FUE gibi alıp ekimin FUT yönteminde olduğu gibi yapılması halinde kaşlar rahatsız edecek düzeyde dik çıkmaktadır.Piyasa da kaş ekiyorum diyenlerin çoğu ne yazık ki bu tekniği kullanmaktadır.

Kaş ekim başarısını düşüren nedenler:

1- Kötü teknik ile ekim yapılması: en sık nedendir. Uzman olmayan kişilerce yapılan ekimlerde gerek ekim yapılan yönteme ( fut-fue) bağlı olarak , gerekse ekim esnasında uygun cilt –kaş açısının verilememesinden dolayı sık karşılaşılan bir durumdur.

2- Ekim yapılacak alanda skar (nedbe dokusu) ın olması. Bu durumda hem ekim işlemi zor olmakta, hem de cldin kalitesi ve beslenmesi güzel olmadığı için nakledilen kökün tutmesı zorlaşmaktadır.

3- Hastanın beklentisi ile gerçekliğin birbiriyle uyuşmaması. İşlem sonrası hem hasta açısından, hemde hekim açısından en fazla hayal kırıklığı yaratan durumdur. Bu sebeble operasyon öncesi yapılan görüşmede hastanın beklentisi dikkatlice dinlenmelidir. Eğer hasta doğallıktan uzak beklenti içinde ise bu durum hastaya izah edilmelidir. İşlem sonrası olası doğal görünüm belirtilmelidir.hasta ikna olmadı ise veya doğallıktan uzak bir sonuçta ısrar ediyor ise ekim yapılmalıdır.

4- Kaş bölgesinde kalıcı makyajın olması. Skarlı bölge ekimi gibidir. Cilt beslenmesi doğal olsada ekim işlemi zor olmaktadır. Kalıcı makayajdan kurtulayım derken daha iğrenç bir sonuçla yaşamak zorunda kalmamak için kaşi ekimi araştırmanızda ayrıntılara dikkat etmelisiniz.

Görüşme Başlat
Merhaba
Whatsapp üzerinden bilgi verebiliriz ?
Powered by