fbpx

Meme küçültme operasyonu , aşırı büyük ve sarkık memelerin estetik açıdan düzeltilmesi ve kol ağrısı, omuz ağrısı ve meme altı pişik gibi sorunların giderilmesine yardımcı olan bir operasyondur. Meme küçültme operasyonu estetik bir operasyon ile fonksiyonel bir operasyonun iç içe geçişinin mükemmel örneğidir. Çünkü operasyonda hem estetik kaygılar giderilmekte hem de hastanın kol ağrısı, omuz ağrısı, meme altı pişik gibi tıbbi rahatsızlıklarda düzelmektedir.

Meme küçültme operasyonunda aşırı ve sarkık olan meme dokusu alınmakta , meme dikleştirilmekte ve estetik açıdan kabul edilir bir meme oluşturulmaktadır. Meme küçültme operasyonları genel olarak 3 ana yöntemle yapılmaktadır :

– Vertikal skar mamoplasti: meme başı çevresi ve meme altı cildinden dezepitelizasyon (cilt soyma) yapılıp, meme başı altından fazlalık oluşturan meme dokusu ve yağ dokusu çıkarılmaktadır. Operasyon sonrası iz meme başı çevresi ve meme altı bölgede oluşmaktadır. Vertikal skar mammoplasti genel olarak her türlü büyüklükteki memelerde uygulanabilsede çoğunlukla az ve orta büyüklükteki memelerde daha iyi uygulanabilmektedir. Operasyon sonrası izin sadece meme başı etrafında ve meme altında kalacak olması estetik olarak bir avantaj sağlamaktadır.

– Ters T skar mamoplasti: bu operasyon sonrasında iz meme başı çevresi ile birlikte meme altında ters T şeklinde oluşmaktadır. Aşırı büyük memelerde kolaylıkla uygulanabilmektedir. Operasyon görüş alanının mükemmel olmasından dolayı hem memeye kolay şekil verilebilmekte , hem de istenen miktarda meme ve yağ dokusu çıkarılabilmektedir. Aşırı iz oluşması ise dezavantajıdır.

– Meme başının greft olarak uygulandığı meme amputasyon tekniği: bu operasyon genellikle yaşlı hastalara, operasyon süresinin uzun olmasının istenmediği morbiditesi olan hastalara ( diyabet, hipertansiyon….) ve memelerin aşırı sarkık olduğu hastalara uygulanmaktadır. Operasyonda meme başı ve çevresi 4 cm lik daire şeklinde greft olarak çıkarılmakta, meme dokusu ve cildine istenen miktarda eksizyon yapıldıktan sonra meme başı olası bölgeye greft şeklinde dikilmektedir. Operasyonun uygulamasının basit ve hızlı olması avantajıdır. Ancak operasyon sonrası meme başı ve çevresinde nekroz- doku kaybı oluşabilmesi, meme başının his kusurunun olması ve aşırı bir iz kalması dezavantajlarıdır.

Meme küçültme operasyonundan sonra genellikle 1. Gün yara boşluğuna yerleştirilen dren ( kanın dışarı akmasını sağlayan sistem) ler çekilir, 15. Gün dikişler alınır. Ancak son zamanlarda dikiş alınma steresini istemeyen, sık kontrollere gelemeyen hastalara emilen dikişler de kullanılmaktadır. Atılan bu dikişler kendiliğinde yaklaşık 1-2 ay içerisinde vucut tarafından emilmektedir. Hasta operasyondan sonra 3 hafta süre ile şeklin oturmasına yardımcı baskılı sütyen kullanmalıdır. Ayrıca iz takıntısını gidermek için operasyondan sonraki 2. Hafta ile 3. Haftada hastalara iz giderici – azaltıcı kremler önermekteyiz. Meme küçültme operasyonlarından sonra uygulanan yönteme göre memelerde iz oluşaktadır. İlk aylar bu izler belirgin ve kızarık olarak görünse de, zamanla özellikle de 6. Aydan itibaren soluklaşmakta ve giderek belirsiz bir görünüm almaktadır. Meme küçültme operasyonundan sonra hastalarda süt vermede kayıp ve meme başı his kaybı oluşabilmektedir. His kaybı genellikle geçicidir, 6 ay içinde düzelmektedir, ancak süt vermede kayıp oluşmuş ise genellikle kalıcıdır.

Görüşme Başlat
Merhaba
Whatsapp üzerinden bilgi verebiliriz ?
Powered by